ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ดังที่มีการเอ๋ยถึงในหัวข้อเรื่องโรงหมอราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดยาแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ ทางศูนย์ต้านข่าวปลอมได้จัดการตรวจดูข้อสรุปโดยโรงหมอราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีส่งต่อลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับฉีดยาวัววิด-19 โดยอ้างถึงโรงหมอราชวิถี พร้อมระบุว่าเปิดให้ลงทะเบียนฉีดยาแอสตร้า ทุกอายุลงได้หมด ทางโรงหมอราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจกแจงว่า ลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงก์ปลอม ไม่ใช่ลิงก์การลงทะเบียนของโรงหมอราชวิถี
โดยโรงหมอราชวิถี เปิดให้จองฉีดยา COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรงหมอราชวิถี ที่แก่มากยิ่งกว่า 60 ปี หรือ ผู้เจ็บป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค และเจ้าหน้าที่โรงหมอราชวิถี ไม่ใช่สามารถจองได้ทุกช่วงอายุดังที่อ้างถึง
โดยคนที่แก่มากยิ่งกว่า 60 ปี หรือ ผู้เจ็บป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค สามารถลงทะเบียนจองฉีดยาได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านหนทาง ดังนี้
1. หนทางออนไลน์ (Website โรงหมอราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ คลิกhttps://bit.ly/3pM1sHQ
2. หรือลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชทะเบียน ชั้น 1 ตึกศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันราชการ (เอกสารที่ใช้ : บัตรประชาชน)
สถานที่ฉีดยา : ติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจดูเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่ง