“ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64” อย่างเป็นทางการ รายชื่อผู้สอบผ่าน เช็คครบจบที่นี่

“ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64” อย่างเป็นทางการ รายชื่อผู้สอบผ่าน เช็คครบจบที่นี่

“ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64” เพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 อย่างเป็นทางการ ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน เช็คครบจบที่นี่

“ประกาศผลจากการสอบเขตแดน 64” อย่างเป็นทางการ ข้างหลังการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็น เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคลากรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วๆไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
ดังนี้ มีรายงานจาก คณะกรรมการกึ่งกลางการสอบแข่งขันบุคลากรส่วนท้องถิ่น (กสถ). ว่า จะ “ประกาศผลจากการสอบเขตแดน 64” อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยสามารถเช็คประกาศผลประโยชน์ที่เว็บ กรมส่งเสริมการ
ล่าสุด ชัดแจ๋วลึกออนไลน์ เช็ค “ประกาศผลจากการสอบเขตแดน 64” ทางหน้าเว็บ พบว่าสามารถ ค้นหารายนามผู้สอบผ่านข้อเขียน ได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
เข้าเว็บ กรมส่งเสริมการปกครองเขตแดน www.dlaapplicant2564.com : คลิกที่นี่
ที่รายการอาหารบาร์ทางด้านซ้าย เลือก ค้นหารายนามผู้สอบผ่านข้อเขียน : คลิกที่นี่
กรอกข้อมูล
พิมพ์เลขประจำตัวพสกนิกรของท่าน
เลขประจำตัวสอบ (10 หลัก)
กรอกตัวเขียนที่ท่านเห็น