รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียนแสดงความพอใจฉีดวัคซีนโมเดอร์ที่นา สำหรับกรุ๊ปสามัญชนทั่วไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน เดือนตุลาคม64 ดังนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดวัคซีนผ่านเครือข่าย รพ.ธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ดังนี้
1.พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รพ.ธนบุรี1, รพ.ธนบุรี2 และ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกึ่งกลาง ได้แก่ รพ.ธนบุรี บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี, รพ.ประเสริฐ-ธนบุรี จังหวัดปทุมธานี, รพ.ราชบุรี จังหวัดอยุธยา และ รพ.ธนบุรี อู่ทองคำ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ ได้แก่ รพ.ลานที่นา จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ รพ.อุบลรัตน์ ธนบุรี จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี, รพ.ราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, รพ.ร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ รพ.กาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ได้แก่ รพ.สิโรรส จ.ยะลา, รพ.ราษฎร์ยินดี จังหวัดจังหวัดสงขลา, รพ.ธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ รพ.ธนบุรี ชุมพร จังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก ได้แก่ รพ.สิริเวช จังหวัดจันทบุรี
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีจำนวนราคาที่กระจ่างแจ้งออกมา แต่ว่าคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ดังที่สโมสรโรงพยาบาลเอกชนเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้