รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติที่ประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติที่ประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นชอบที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเล่าเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และก็ที่ทำการผลักดันการศึกษานอกระบบและก็การเล่าเรียนตามสบาย (กศน.) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพราะเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีจัดการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อช่องทางสำหรับการศึกษาและก็สิทธิของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา คุณครู และก็บุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู บางทีอาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยไตร่ตรองตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงศึกษาจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมพร้อมจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักอาทิเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ต.ค. 2564.