ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบเก็บตก รับรวดเดียว 4,500 บาท วันนี้ (1 พ.ย.)

ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบเก็บตก รับรวดเดียว 4,500 บาท วันนี้ (1 พ.ย.)

โครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก 1.1 แสนสิทธิ รับโอนเงินรวม 4,500 บาท เริ่มวันนี้ (1 พ.ย.)

วันที่ 1 พ.ย. 2564 นักข่าวกล่าวว่า กระทรวงการคลังเปิดให้สามัญชนสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 “รอบเก็บตก” ทั้งหมดทั้งปวง 119,974 สิทธิ ตั้งแต่วันนี้ (1 เดือนพฤศจิกายน) เวลา 06.00-22.00 น. ของแต่ละวัน จนกว่าสิทธิจะเต็มจำนวน
การเปิดสมัครสมาชิกรอบนี้ เนื่องมาจากกระทรวงการคลังได้ประเมินผลคราวหลังมีผู้สมัครสมาชิกเต็มจำนวน 28 ล้านสิทธิแล้ว ตอนวันที่ 25 ต.ค. 2564 ก่อนหน้าที่ผ่านมา แต่ว่ายังพบข้อมูลผู้สมัครสมาชิกไม่สำเร็จ

สำหรับสามัญชนที่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 อยู่แล้ว จะมีการเพิ่มวงเงินส่งเสริมเมืองร่วมจ่าย รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งวงเงินส่งเสริมเพิ่มดังที่กล่าวมาแล้วจะได้รับโดยอัตำหนิโนมัตำหนิ ส่วนคนที่ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 จะได้รับวงเงินทั้งหมดทั้งปวง 4,500 บาทต่อคน โดยสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2564
ดังนี้ สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของแต่ละวัน โดยล่าสุดยอดสิทธิ (วันที่ 19 ต.ค. เวลา 16.25 น.) เหลืออยู่ 195,860 สิทธิ

นักข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เริ่มปฏิบัติการเปิดให้สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2564 พร้อมเปิดให้เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการ แล้วก็โอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังคราวแรกตอนวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ก่อนหน้าที่ผ่านมา หลังจากนั้นโอนรอบที่ 2 ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 จำนวน 1,500 บาท