องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) แพทย์เพชรตาแมว ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการตั้งราคาขายวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง รวมทั้งค่าสัญญาประกันภัยรายบุคคล ซึ่งต่อจากนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะไปตั้งราคากึ่งกลางค่าสำหรับบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลต่อไป
ขณะเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้พลเมืองสั่งจองหรือรับรองการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อหน่วยงานฯ จะได้ทำงานจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส รวมทั้งงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการทำงานหาวัคซีนเพิ่มอีกนั้น หน่วยงานฯ ได้ประสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าหากได้รับการรับรองจำนวนเสริมเติมจากบริษัท ทางหน่วยงานฯ แจ่มแจ้งให้รู้ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามหนทางหลักเกณฑ์ของบริษัทโมเดอร์ทุ่งนาต่างถิ่น
แต่ ตอนวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา แพทย์เฉลิม หาญการค้าขาย นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เผยออกมาว่า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม รวมทั้งบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์ทุ่งนา มีการร่วมประชุมเพื่อตั้งราคาให้บริการวัคซีนหนทางโมเดอร์ทุ่งนาของโรงพยาบาลเอกชน โดยที่ระบุอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ รวมทั้งเป็นราคาสุทธิศูนย์รวมค่าวัคซีน ค่าสำหรับบริการ รวมทั้งค่ารับรองวัคซีนทั้งปวงแล้ว
• รพ.เอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ทุ่งนา” อีกรอบ เข็มละ 1,700 บาท เริ่มจ่ายเงิน 1 ก.ค.นี้