อัปเดตความคืบหน้าแผนการ “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

อัปเดตความคืบหน้าแผนการ “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงงาน “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ราษฎรกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. ราษฎรกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานเราเที่ยวร่วมกันและก็คนละครึ่ง และก็กลุ่มราษฎรทั่วๆไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและก็ยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน และก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. ราษฎรกลุ่มผู้ที่อยากได้ความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายจนกระทั่งครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดปรับปรุงเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและก็ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งสิ้น

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านกิจการ
แต่ ปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลพวงการแพร่ระบาดไวรัส วัววิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มวงเงินโครงงาน เราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.