เงินช่วยเหลือลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

เงินช่วยเหลือลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินอนุเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินอนุเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มี.ค. 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่มองเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนและก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมในปัจจุบัน จึงจึงควรออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีคำถามเสริมเติม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆพอดี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน)

วิธีเช็กเงินอนุเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• ต่อจากนั้นเข้าระบบ ถ้ายังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1