เปิดที่มา ‘นางสงกรานต์’ 2564 ‘รากษสเทวี’ เผยคำทำนายว่าอะไร?

เปิดที่มา ‘นางสงกรานต์’ 2564 ‘รากษสเทวี’ เผยคำทำนายว่าอะไร?

ก่อนจะถึงวัน “สงกรานต์” ชวนอ่านตำนาน “นางสงกรานต์” เรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมรู้จัก “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2564 เผยคำทำนายของดวงเมืองปีนี้

เทศกาล “วันสงกรานต์” เป็นช่วงๆเวลาแห่งการเดินทางกลับถิ่นกำเนิดไปเยี่ยมบิดามารดาวงศาคณาญาติ รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามจารีตประเพณีไทย อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนสนใจทุกปีนั่นเป็น ความเลื่อมใสเกี่ยวกับ “นางวันสงกรานต์” รวมทั้งคำพยากรณ์ดวงเมืองประจำปีในวันปีใหม่ไทย โดยปีนี้ นางวันสงกรานต์ประจำปี 2564 มีชื่อว่า “รากษสเทวี”


กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ ชวนเปิดตำนาน “นางวันสงกรานต์” กันอีกรอบรวมทั้งมาดูสิว่าปีนี้ “รากษสเทวี” เปิดเผยคำพยากรณ์ดวงเมืองปีนี้ว่ายังยังไงบ้าง?
1. รากษสเทวี “นางวันสงกรานต์” 2564 มีลักษณะยังไง?
อาจารย์คฑา เคยชินบัญชร ให้ข้อมูลว่าสำหรับ “นางวันสงกรานต์” ประจำปี 2564 นั้นมีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงทองต้นแขน ทัดดอกบัวหลวง เครื่องแต่งตัวแก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนอนหลับตา มาเหนือข้างหลังวรวาหะ (สุกร) เป็นยานพาหนะ
2. เปิดเผยคำพยากรณ์ฝนฟ้า ธัญญาหาร รวมทั้งดวงเมือง
รากษสเทวี เป็นนางวันสงกรานต์ประจำวันวันอังคาร มีบทนำนายของปีนี้ว่า จะทำให้เป็นอันตรายกลางเมือง จะกำเนิดไฟภัยรวมทั้งโจรผู้ร้าย ผู้คนจะป่วยนักแลฯ, วันพุธเป็น “วันเนา” ข้าวจะแพง คนทั้งหลายแหล่จะมีความทุกข์ร้อนร้อน หญิงม่ายจะพลัดที่อยู่, วันพฤหัสบดีเป็น “วันเถลิงศก” พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลายแหล่ อันไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุภัณฑ์ทรัพย์สิน รวมทั้งมีความสุขอย่างใหญ่โตแลฯ, นางวันสงกรานต์ นอนหลับหลับเนตร (นอนหลับตา) พระราชาจะรุ่งเรืองดี
– เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า : ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในห้วงมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า
– เกณฑ์น้ำธิคุณ ปีนี้ตกราศีกรกฏ ชื่ออาโป (ธาตุน้ำ) : พยากรณ์ว่า น้ำมาก อุทกภัย
– เกณฑ์พญางูให้น้ำ ปีนี้พญางูให้น้ำ 6 ตัว : พยากรณ์ว่า ฝนดีทั้งปี
– เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อขว้างปะ : กล้าในไร่ จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายแหล่จะตกทุกข์ได้ยากตรากตรำแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง จะพินาศอย่างใหญ่โตแลฯ