10 เรื่องสำคัญวัน ‘อภิวัฒน์สยาม’ 24 มิถุนายน 2475

10 เรื่องสำคัญวัน ‘อภิวัฒน์สยาม’ 24 มิถุนายน 2475

24 มิถุนายน 2475 “อภิวัฒน์สยาม” วันสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

ครบรอบ 89 ปี “อภิวัฒน์ไทย” ในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน 2475 เป็นเลิศในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองไทย โดยเกิดเหตุการณ์สำคัญเป็น การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และก็ตั้งระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ โดยกลุ่ม “ภาควิชาประชากร” ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีผลมาถึงในขณะนี้
แม้ว่า “วันอภิวัฒน์ไทย” ไม่ค่อยถูกจำมากสักเท่าไรนัก เมื่อเทียบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อื่นๆหากแม้ถ้ามองในมุมความน่าดึงดูดใจที่คนไทยควรรู้ น่าจะไม่ผิดถ้าจะบอกว่าวัน “อภิวัฒน์ประเทศไทย” น่าดึงดูดไม่แพ้วันสำคัญอื่นๆเลย กรุงเทพยดาธุรกิจออนไลน์ จะพาไปดู 10 หัวข้อหลักเกี่ยวกับวันอภิวัฒน์ไทย 2475 ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน!
1. “วันอภิวัฒน์ประเทศไทย” กำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 7
เรื่องราววันอภิวัฒน์ไทย 24 เดือนมิถุนายน 2475 เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้น ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่พระราชสำนักไกลตระหนก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในคืนวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เสด็จกลับเมืองหลวงโดยรถไฟพระที่นั่งพื้นที่แผนกพยาบาลเมืองหลวงข้างทหารส่งไปรับ
ถัดมาในวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ให้บุคคลสำคัญของภาควิชาประชากรเข้าเฝ้าและก็ท่านได้ทรงลงพระปรมาธิปไธยพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่แผนกผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน
ในวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราชบัญญัติกฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินประเทศไทยเป็นครั้งคราวให้เป็นข้อตกลงการปกครองประเทศเป็นครั้งคราวไปก่อน
2. “ภาควิชาประชาชน” เป็นคนไหนกันแน่?
ภาควิชาประชากร เป็นฝูงคนที่มีอุดมการณ์สำหรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่การตั้งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายทางด้านการเมืองแบบใหม่ในตอนนั้น
เดิมกลุ่มแผนกประชากรก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มผู้เรียนไทยในประเทศประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พุทธศักราช2467 โดยมีผู้ร่วมเข้าการประชุม ดังเช่นว่า ต่อมากรรมวิธีหาสมาชิกเพิ่มของกลุ่มแผนกประชากรก็ได้ขยายตัวการเข้ามาถึงกลุ่มนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และก็ในปี พุทธศักราช 2475 ก็เลยทำอภิวัฒน์ระบอบการปกครอง โดยมี พันเอกพระยาพหลพลหมู่เสนา เป็นหัวหน้าผู้ก่อตั้งภาควิชาพยาบาลเมืองหลวงข้างทหาร ที่มีนายทหารระดับนายพันเอก 3 คนเป็นพระยาพหลพลหมู่เสนา พระยาทรงสุรเดชะ รวมทั้งพระยาฤทธิอัคเนย์ ควบคุมการอภิวัฒน์
ดังนี้ในกลุ่มภาควิชาประชากรก็ไม่ได้มีแต่ว่านักเรียนนอก แต่ว่ายังมีทั้งยังกลุ่มผู้เรียนในประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐ และก็กลุ่มข้าราชการอื่นๆอีก เพราะว่าความนึกคิดประเด็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นความคิดที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม ดังเช่นว่า นักเขียนข่าว นักเขียน ผู้มีการเล่าเรียน คุณครู ชนชั้นกลางในเมือง พ่อค้า รวมทั้งเจ้าของกิจการรายย่อย
3. ปัจจัยที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการ “อภิวัฒน์ไทย”
เหตุด้านสถาบันการเมือง ที่มีการผูกขาดรวมศูนย์อำนาจในกลุ่มเจ้านายและก็เจ้าขุนมูลนายชั้นสูง จนถึงการจัดการราชการแผ่นดินล่าช้ารวมทั้งขาดความสามารถ บวกกับความไม่เป็นธรรมในระบบราชการ
ปัจจัยด้านอุดมการณ์ ที่มีการแพร่หลายของแนวความคิดใหม่ๆทำให้คนเดินดินกำเนิดความสำนึกตื่นตัว และก็อยากได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตยและก็ชาตินิยมของสามัญชน ซึ่งท้าอุดมการณ์แบบจารีตที่ย้ำตระกูล บุญบารมี รวมทั้งความไม่เท่าทางชนชั้น
มูลเหตุด้านการก่อตัวของชนชั้นใหม่ ที่มีการเติบโตของชนชั้นเจ้าหน้าที่รัฐแบบใหม่ ชนชั้นกลาง บัณฑิต นักเรียนนอก นักเรียนใน คนทำข่าว พ่อค้า และก็วิชาชีพยุคใหม่ สาเหตุจากการเปิดประเทศและก็ปรับปรุงแก้ไขเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ สม่ำเสมอมาจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ฝูงคนใหม่ๆเหล่านี้มากับสำนึกใฝ่หาความอิสระ ความนำสมัย รวมทั้งความเท่าเทียมกันเท่าเทียมกัน
เหตุด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ วิกฤติการคลังตกทอดมาจากสมัยรัชกาลที่ 6 บวกกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกในตอนปี 2472-2475 รัฐบาลตกลงใจขจัดปัญหานี้โดยการจัดทำงบประมาณเสียดุลรวมทั้งปรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นตรงกลางและก็ด้านล่างออกหลายระลอก (หากแม้รักษาปกป้องคุ้มครองผู้ดีและก็เจ้าขุนมูลนาย) ขึ้นภาษีเงินได้กระทบคนชั้นตรงกลางและก็ประชาชน สร้างความตรากตรำให้กับคนระดับล่าง จนถึงกำเนิดกระแสไม่ชอบใจต่อรัฐบาล
เหตุสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่เกิดการล่มสลายของระบอบราชาธิปไตยทั่วทั้งโลก ไล่มาตั้งแต่จีน รัสเซีย เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี
4. “อภิวัฒน์ไทย 2475” แบ่งเป็น 2 ระลอก
ความปั่นป่วนด้านหลังการอภิวัฒน์ 2475 ระลอกเด็กทารกจากข้างเจ้าขุนมูลนายเก่าที่อยากได้เปลี่ยนแปลงระบอบรัฐธรรมนูญและก็ยื้อแย่งอำนาจกลับคืนจากแผนกประชากรไปสู่กลุ่มตน จนถึงทำให้ระบอบประชาธิปไตยสภานิติบัญญัติหยุดชะงัก
และก็ระลอก 2 เป็นการปฏิวัติ 2476 ของพระยามนัสปกรณ์นิติผู้สรรค์ ที่เป็นจุดเริ่มของการต่อสู้ระหว่างข้างภาควิชาประชาชนที่อยากได้พิทักษ์รักษามรดกของการอภิวัฒน์ กับข้างเจ้าขุนมูลนายอนุรักษนิยมที่อยากได้ทำลายภาควิชาประชาชนรวมทั้งเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยที่มีการแยกอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญกลับไปสู่ระบอบครึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์
5. เป็นชนวนให้กำเนิดกบฏบวรเดชะ
เรื่องราวของการอภิวัฒน์ไทยระลอก 2 เป็นชนวนรวมทั้งทำให้มีการเกิด กบฏบวรอำนาจ เป็นความอุตสาหะก่อการรัฐประหารด้วยกำลังอาวุธเพื่อโค่นอำนาจรัฐบาลของแผนกประชาชนในปี 2476 ในชื่อจัดการอย่างเป็นทางการว่า แผนกกู้บ้านกู้เมือง
ภาควิชากู้บ้านกู้เมือง ประกอบไปด้วยเจ้านายและก็เจ้าขุนมูลนายที่สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตย ได้แก่ พระวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าบวรเดชะ ซึ่งเป็นหัวหน้าในการกบฏครั้งนั้น ได้ยื่นคำขาดแก่รัฐบาลแผนกประชาชนให้ใช้การดูแลในลักษณะของระบอบราชาธิปไตย โดยใช้ความรุนแรงทหารจากหัวเมืองอย่างใหญ่โตหลัก จนถึงมีการปะทะกันในต.ค. 2476
6. ผลพวงคราวหลังมีการ “อภิวัฒน์ไทย”
ทางด้านการเมือง มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจ ตั้งการปกครองโดยรัฐธรรมนูญที่มีการแบ่งอำนาจเป็นสามข้าง (นิติบัญญัติ บริหาร และก็ตุลาการ) มีการสร้างสถาบันทางการเมืองใหม่ ยกตัวอย่างเช่น สภานิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี ชุมนุมการบ้านการเมือง กลุ่มผลประโยชน์วิชาชีพ การเลือกตั้ง อื่นๆอีกมากมาย ที่เปิดให้คนคนใหม่รวมทั้งคนเดินดินเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ
นอกเหนือจากยังมีการกระจายอิทธิพลสู่อาณาเขต การขยายระบบราชการและก็ปรับการทำงาน ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบข้อปฏิบัติ มีการปรับแต่งข้อสัญญาที่เสียเปรียบกับต่างชาติ ทำให้ประเทศมีเอกราชที่บริบูรณ์
ด้านสังคม มีการจัดระบบการศึกษาเล่าเรียน ระบบการแพทย์และก็สาธารณสุข ระบบคมนาคมที่นำสมัยให้ครอบคลุมและก็ทัดเทียมมากขึ้นเรื่อยๆโดยรัฐบาลดำเนินหน้าที่หน้าที่แบบเมืองยุคใหม่มากยิ่งขึ้น มานะหาผลิตภัณฑ์และก็บริการสาธารณะให้ถึงมือพสกนิกร มีการขยายตัวของสถานศึกษาและก็มหาวิทยาลัย โรงหมอทั้งยังในและก็นอกจังหวัดกรุงเทพ และก็ถนนหนทางเชื่อมต่อการเดินทางและก็ขนส่งผลิตภัณฑ์ คนเดินดินสบโอกาสสำหรับในการเลื่อนชั้นทางสังคมมากขึ้น
ทางเศรษฐกิจ เมืองเข้าไปมีหน้าที่มากขึ้นสำหรับในการกำหนดนโยบายและก็ปรับปรุงแก้ไขระบบธุรกิจและก็การลงทุนในภาคทำการกสิกรรม บริการ รวมทั้งอุตสาหกรรม มีการวางส่วนประกอบเบื้องต้นต่างๆขึ้นมารองรับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ เข้าไปหางานและก็ส่งเสริมอาชีพต่างๆ

• ติดเชื้อโรค ‘โควิดวันนี้’ จังหวัดสมุทรสาครพื้นที่สีแดง เจอรายใหม่ 259 ราย
• ยืดขณะ ‘โคกหนองนา โมเดล’ อีก 2 เดือน ด้านหลังเจอติดขัดหลายปัญหา
• ‘WHART’จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 6 ไม่เกิน 5.55 พันล้าน ยกความสามารถเงินบนทำเลดีเยี่ยมโลจิสจิกส์
7. อิทธิพลจากกระแสการบ้านการเมืองโลก
การอภิวัฒน์ประเทศไทยที่เกิดขึ้นในตอนปี พุทธศักราช 2475 นั้น ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการบ้านการเมืองโลกตั้งแต่ด้านหลัง พุทธศักราช 2465 ที่มีการพังทลายของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั่วทั้งโลก ประเทศมหาอำนาจที่เคยดูแลแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี รัสเซีย รวมทั้งประเทศตุรกี ต่างก็ถูกโค่นลงทุกประเทศ ส่วนประเทศที่ยังมีระบอบกษัตริย์ในยุโรปต่างก็แปลงเป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญและก็สภานิติบัญญัติจากการเลือกตั้ง แปลงเป็นการปรากฏธรรมดาของตอนนั้นไปโดยปริยาย

8. รัฐธรรมนูญในตอนแรกของไทยด้านหลัง “อภิวัฒน์ไทย”
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งแผนกประชาชนได้เริ่มจัดการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชากร พระราชบัญญัติกฎหมายธรรมนูญชั่วครั้งคราวมีการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ช่วงวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2475 ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย
“ระบอบประชาธิปไตย
ตอนลำดับที่สอง : เป็นระยะๆที่พสกนิกรมากมายยังขาดวิชาความรู้ ควรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักระบอบประชาธิปไตยและก็การเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติถูกเปลี่ยนแปลงให้จึงควรมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งอยู่ครึ่งหนึ่ง และก็อีกครึ่งหนึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาตามแบบระบอบประชาธิปไตยทางอ้อม แต่ว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจึงควรได้รับการสำรวจจากแผนกประชาชนก่อนจะมีการออกเสียงทุกหน
ตอนลำดับที่สาม : พระราชบัญญัติกฎหมายธรรมนูญกฎเกณฑ์ว่าการเป็นตัวแทนระบอบประชาธิปไตยเต็มกำลังในสภานิติบัญญัตินั้นจะบรรลุได้เฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วสิบปีหรือมวลชนมากกว่าครึ่งหนึ่งจบเกินกว่าระดับประถมศึกษา สุดแต่ว่าแบบไหนจะกำเนิดก่อน
9. มรดกภาควิชาประชาชน
มรดกทางวัฒนธรรมของแผนกประชาชน มีทั้งยังศิลปวัตถุและก็สถาปัตยกรรม