www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจสอบ www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมความพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “เราชนะ” ได้รับความสนใจจากสามัญชนติดตามข้อมูลข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่สามัญชน เพราะเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาวัววิด” ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่สามัญชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – ก.พ. 2564 กระทรวงการคลังจะใคร่ครวญจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมสามัญชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีชนชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับคุณประโยชน์ตอบแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากร ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พระราชบัญญัติระเบียบการคลังการเงินของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบนักการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยแผนการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ขาดเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com

กรรมวิธีเข้าไปที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งเริ่มทำการลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ สามัญชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเราชนะ” แล้วจะมีเนื้อหาของแผนการ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับแผนการเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “รับรอง”
รวมทั้งไปสู่หน้าเนื้อหาเฉพาะบุคคล หน้านี้สามัญชนจะต้องกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ อย่างเช่น ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวถึงแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประมวลผล ให้คอยชั่วประเดี๋ยว หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีเนื้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะจัดการตรวจสอบคุณลักษณะ ตามเงื่อนไขแผนการ

หากเจอปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com ซักถามถึงที่กะไว้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)